LutzRealEstate.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Dit gebeurt anoniem. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Op onze website vindt u ook ons privacybeleid.

algemeNE voorwaarden

Werkwijze en spelregels

Lutz Real Estate werkt vanuit het principe ‘no cure no pay’.

Wat kunt u van ons verwachten?

Algemene voorwaarden en kosten

 • De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.
 • De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • U geeft Lutz Real Estate expliciet opdracht tot het zoeken van geschikte woonruimte. 
 • De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Lutz Real Estate worden gecontroleerd.
 • Aan de bevestiging van deze inschrijving kan geen recht op toewijzing worden verleend.
 • U dient bij dit formulier de volgende gegevens bij te voegen: kopie identiteitsbewijs, kopie recent bankafschrift, loonstrook / arbeidscontract.
 • Indien u een woning krijgt toegewezen ondertekent u een huurcontract dat bij Lutz Real Estate gebruikelijk en marktconform is.
 • Er kan nooit een optie op een woning worden genomen. Alleen de aanbetaling van een maand huur en een maand borg zorgt ervoor dat de woning verder niet wordt aangeboden/ verhuurd
 • Mocht achteraf blijken dat er geen toestemming is verkregen voor de verhuur van een object, dan zal de verhuur niet tot stand zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds of een aanbetaling geen enkel recht kunnen worden ontleend. Iedere vorm van aansprakelijkheid onzerzijds wordt hierbij uitgesloten.
 • De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder c.q eigenaar.
 • Alle door Lutz Real Estate gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • Bij het niet verschijnen (door u) van een door u en ons bevestigde bezichtigingsafspraak vervalt uw inschrijving.
 • Bij verhuur wordt eenmalig een courtage betaald gelijk aan een maand huur (plus 21% btw). Hiermee gaat u expliciet akkoord. In sommige (bepaalde) gevallen betaalt u slechts 50% courtage of geen commissie.
 • Indien u een woning huurt en de daarbijhorende huurovereenkomst ondertekent verplicht u zich om de huur, waarborgsom en eventuele advies/administratiekosten (inclusief btw) te voldoen middels een contante betaling of bankoverschrijving.
 • Bij opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dient de vorige bepaling voldaan te zijn.
 • Bij een annulering uwerzijds, om welke reden dan ook, bent u gebonden om 1 maand huur vóór de opleveringsdatum te betalen alsmede de courtage (advies/administratie).
 • Nadat u een woning hebt toegewezen gekregen vervalt uw inschrijving bij Lutz Real Estate.
 • Na betaling van de verschuldigde bedragen aan Lutz Real Estate vervalt onze verantwoordelijkheid en heeft u vanaf dat moment uitsluitend verplichtingen jegens de verhuurder cq. beheerder. 
 • Een eventueel huurcontract wordt opgesteld tussen de huurder en de verhuurder. Lutz Real Estate is hierin dus geen partij en kan zodoende ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nalatigheid of onjuiste informatie van een van beide partijen.
 • De opdrachtgever vrijwaart Lutz Real Estate tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Lutz Real Estate voor de opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet van Lutz Real Estate.
 • Lutz Real Estate kan pertinent niet aansprakelijk (noch direct, noch indirect) gehouden worden voor de juistheid van legitimaties, (arbeids)contracten, e.d.
 • Bij verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed en huurovereenkomsten van 5 jaar, geldt een afwijkende bemiddelingscourtage.
 • Uw gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Persoonsregistratie (WPR).
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u aanbiedingen te sturen.
 • Lutz Real Estate kan nimmer (direct of indirect) aansprakelijk gehouden worden voor de hoogte van een huurprijs. Niet door de huurder, noch door de verhuurder.
 • De huurprijs die Lutz Real Estate (aan een verhuurder) adviseert hoeft niet noodzakelijkerwijs conform de puntentelling van de huurcommissie te zijn. Zowel huurder als verhuurder kunnen en zullen Lutz Real Estate daarvoor niet aansprakelijk (kunnen) houden. De verhuurder blijft zelf aansprakelijk voor de hoogte van de huurprijs.

 

 

 

 

Kosten:

Huren:

Inschrijven: gratis

Borg: 1 maand huur

Bij opdracht tot dienstverlening tot huur wordt er 1 maand courtage in rekening gebract exclusief 21% btw, als de opdracht wordt teruggetrokken door client terwijl er wel house hunting of onderhandleingen zijn geweest wordt er € 395,= exc 21% btw in rekening gebracht.

 

Verhuren

Adviesgesprek   gratis

Courtage:

gelijk aan 1 maand huur plus 21% btw

Vastgoedmanagement

De kosten worden bepaald na overleg, afhankelijk van het uur en case.

Real Estate Vastgoedmanagement

Kosten in overleg, afhankelijk van het door u gekozen aanbod.

Negotiation of new rental agreement

De kosten worden bepaald na overleg, afhankelijk van het uur en case.


 

Voorwaarden bij Verkoop en Aankoop

Bij verkoop en aankoop van woningen en bedrijfsobjecten hanteren wij de voorwaarden van de VBO waarbij Lutz Real Estate is aangesloten. De voorwaarden kunt via onderstaande links downloaden (pdf).

Algemene voorwaarden VBO Consumenten

Algemene voorwaarden VBO Commercieel